Език: BG
Валута: BGN
  • EUR
  • BGN
  • RON
Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

Най-продавани

чаши 100мл Dopla lux

чаши 100мл Dopla lux

Цена: 2.97лв.

Често задавани въпроси

 

Поръчки
Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата ни. Поръчката ви ще бъде изпратена към съответния адрес, който сте избрали. Наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на всички детайли по изпратената от вас поръчка. На запитвания изпратени от понеделник до четвъртък ще получите отговор в деня, следващ получаването на поръчката (ако е работен). На запитвания изпратени от петък до неделя (или други официални почивни дни), отговор ще получите в първия работен ден, следващ почивните дни. ЖУ-БГ ООД предоставя възможност на всички свои клиенти да поръчват онлайн с 5% отстъпка при плащане по банков път или онлайн. Отстъпката се начислява само на стоките, които не са в промоция.

 

Начин на плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
1. Наложен платеж.
2. Плащане с банкова карта.
3. Банков превод. 
4. Плащане чрез ePay акаунт

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват в български лева , евро и долар. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ЖУ-БГ ООД цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”,при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставката) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване(удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача), който служи за разсписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока. 

 

Рекламации
На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия: 
1. Потребителят предварително писмено да информира филиала на ЖУ-БГ ООД , от където е извършена покупката, на един от следните имейл адреси:zhu@mail.bg , market@zhu.bg , zhu.burgas@gmail.bg , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, лице във филиала а ЖУ-БГ ООД, от където е извършена покупката.
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от ЖУ-БГ ООД защитни стикери. 
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ЖУ-БГ ООД, рискът от случайното й погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ЖУ-БГ ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.