Език: BG
Валута: BGN
 • EUR
 • BGN
 • RON
Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

Условия за ползване

ЖУ-БГ ООД се ангажира да предоставя само услугите предствени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на предствянето й, като ЖУ-БГ ООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на ЖУ-БГ ООД преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. ЖУ-БГ ООД  не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. ЖУ-БГ ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Плащане и Валути

При избор на плащане във валута различна от тази на Република България Цените се преизчесляват спрямо фиксинга на БНБ за деня. Всички плащания през системата за електронни разплащания Epay.bg  са в Български Лева независимо от издадената карта в каква валута е.

 

 • С банкова карта, която не е регистрирана в ePay.bg
  Попълнете формата на адрес https://www.epay.bg/credit_wt.cgi , като посочите КИН или e-mail на ЖУ-БГ ООД.
 • С банкова карта на банкомат
  От менюто на банкомата изберете "Други услуги",
  след това изберете "B-pay" /На банкомати на ДСК - "Плащане на сметки"/.
  В полето "Код на търговец" въведете 15005.
  В полето "ЕГН/БУЛСТАТ" въведете ЕГН/БУЛСТАТ на ЖУ-БГ ООД.
  Въведете желаната сума, с която ще заредите микросметката.
  След потвърждаване на транзакцията, микросметката ще бъде заредена с въведената сума.
  Списък на банкомати с активирана услуга B-Pay
 • В брой на гише на Easypay
  Посетете офис на Easypay и посочете ЕГН, КИН или e-mail на титуляра на микросметката и желана сума за зареждане. След потвърждаване на операцията, микросметката ще бъде заредена с въведената сума.
 • С превод от друг потребител на ePay.bg
  Всеки потребител може да зареди микросметка на друг потребител от меню Преводи / Изпратете пари на друг потребител в ePay.bg, като посочи КИН или e-mail на получателя на плащането.
 • Email : zhu@mail.bg
 • КИН 8435332030
 • Булстат BG 200421510